Sherbimet Tona
Sherbimet Tona

Stervitja e kandidateve te rinje

Si funksionon?

uParimi kryesor i kompanisë para se të filloj trajnimi edhe gjatë kohëzgjatjes së trajnimit bazohet në verifikimin e kandidatit për trajnim.

 

uTrajnim për  kandidat te rinje i cili behet ne mënyre teorike dhe praktike dhe  behet nga njerëz te kualifikuar dhe profesional.

 

uSi rezultat i kësaj që u tha më lartë janë edhe mirënjohjet për bashkëpunim të sinqertë dhe profesional nga Policinë e Kosovës, FSK etj.

 

Kjo formë e bashkëpunimit do të mbetet edhe në të ardhmen.