Sherbimet Tona
Sherbimet Tona

Sigurimi fizik i objekteve

Si funksionon?

Sigurimi fizik i objekteve – kjo është një ndër mënyrat më të suksesshme për mbrojtjen e pronës. Garda (roja) është prezent 24 orë në apo përreth objektit dhe gjithmonë në lëvizje duke mos i dhënë hapësirë askujt që të ketë qasje në pronën  tuaj. Raportet me ju si pronarë dhe klientelën apo vizitorët tuaj nga ana e Gjatë gjithë kësaj periudhe roja është i obliguar që të raportoj bazën në kohën e caktuar për situatën në dhe rreth pronës tuaj. Kjo nuk mbaron këtu sepse roja është gjithashtu në periudhat e caktuara kohore i kontrolluar në vendin apo pozicionin e tij.

Rojet gjithmonë kanë qëndrim profesional me një komunikim efektiv dhe duke treguar shqetësim për të gjithë ju. Gjithashtu pamja e rojës ka rregulla sepse gjithmonë rojet tona janë të veshura sipas normave që parashihen me rregullat botërore të sigurisë.